Film Back Camera

Model > Mamiya 645 Pro

  • Exc+4mamiya 645 Pro Camera Body + Ae Prism Finder + 120 Film Back From Japan
  • Exc+5 Mamiya 645 Pro Camera + Sekor C 80mm F2.8 N 120 Film Back From Japan 599
  • Mamiya 645 Pro Camera + 55mm F2.8 + 120 Film Back Lens Set #ec1040
  • N Mint Mamiya 645 Pro Camera Body With 120 220 Film Back Ae Finder Strap Japan
  • N Mint Mamiya 645 Pro Camera Body With 120 220 Film Back Ae Finder Strap Japan
  • Mamiya 645 Pro Camera + 55mm F2.8 + 120 Film Back Lens Set #ec1040